Evenementgegevens

  • Datum:

Wat gaan we doen

Op deze avond zullen we een thema opstellen dat passend is voor de groep en ieder afzonderlijk. Ervaring leert dat iedere deelnemer precies krijgt wat hij/zij nodig heeft voor het eigen proces. Het thema staat nu nog niet vast, maar zal in de dagen naar de systeemopstelling toe meer vorm gaan krijgen.

Op deze avonden stellen we dan ook niet specifiek één individuele vraag op, maar een thema dat voor iedereen van toepassing is. Er is dan ook niet één vraagsteller, zoals bij de opstellingen ‘in person’.

 

 

Voor wie

Deze avond is voor iedereen die:

  • meer inzicht en beweging wil ervaren wat betreft een thema in het eigen leven
  • meer inzicht en beweging wil ervaren wat betreft een thema in het collectieve veld
  • patronen wil doorbreken
  • zichzelf beter wil leren kennen
  • wil ervaren hoe bijzonder verhelderend en transformatief het Veld van systeemopstellingen kan zijn
  • met een groep een fijne bijzondere avond wil creeeren

 

Aanmelden

Aanmelden kan doormiddel van het doen van een donatie via Paypal of Tikkie.

Deelname is op basis van waardering.