Afspraak inplannen

Missie & visie

Every drop knows the Tide. – W. G. Sutherland DO

 

We maken andere keuzes wanneer we dicht bij ons zelf staan en we onze kernwaarden leven. Het leven kan dan plaats vinden vanuit Flow, waarbij onze linker- en rechterhersenhelft (yin/yang) in evenwicht samenwerken. 

We denken andere gedachten, gaan anders om met onze emoties en staan steviger in onze schoenen. Onze emotionele en mentale hygiene zijn zogezegd sterk..
Wat zijn weerslag heeft op onze gezondheid, ons hele leven en dat van alle levende wezens om ons heen.


We zijn veerkrachtig, in staat om ons midden te bewaren when things get tough. We weten wie we zijn en kennen onze kernwaarden.

Deze kernwaarden leren we te leven, ze geven ons leven vorm.

Om verschillende redenen kunnen we die verbinding kwijt raken. Letterlijk kan de verbinding tussen de twee hersenhelften (corpus callosum) beschadigd raken door trauma, door het niet hebben kunnen leven van je kernwaarden. Doordat dit afgekeurd is of er geen ruimte voor was.

Dat kan al heel vroeg in het leven ontstaan en kan zelfs via intergenerationeel trauma ontstaan.

De gevolgen hiervan zijn dat we onze Flow kwijt zijn, de samenwerking tussen onze mannelijke en vrouwelijk energie, de linker- en rechter hersenhelft, Yin en Yang.

Dit zorgt uiteraard voor disbalans, stress in het zenuwstelsel. Als je niet jouw kernwaarden kan leven, wat leef je dan?

Er komt gepieker, angst, verdriet en/of boosheid. Het lichaam reageert op deze disbalans en fysieke klachten kunnen ontstaan. Het leven wordt moeizaam, je moet er hard voor werken. 

Collectief vormen we met zijn allen een wereld waar er hard moet worden gewerkt en de magie van Flow ondergeschikt is geraakt.

Dit mag en kan anders. We hebben schoon schip te maken en onze verantwoordelijkheid terug te pakken. Eerlijk te zijn naar onszelf en naar de mensen om ons heen.

Flow is de basis van dit leven, het is de basis van creatie zoals deze bedoeld is.

Mijn werk richt zich op het herstellen van de balans. 
Zodat we collectief een andere wereld kunnen gaan vormgeven.

Een wereld waarin de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in balans is en Flow de staat van zijn is.

I'll meet you there.

Much love, Maaike