Afspraak inplannen

Privacyverklaring en AVG

 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

1 | Behandeldossier

Wij zijn wettelijk verplicht om een correct behandeldossier aan te maken en hierin je persoonlijke gegevens, bijzondere persoonlijke gegevens en behandelgegevens te verwerken. Wij verwerken je persoonlijke gegevens: volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, huisarts en behandelaren en bankgegevens. Daarnaast verwerken we bijzondere gegevens van jou omtrent hulpvraag, klachtenpatroon, ziektegeschiedenis, behandelingen, medicatie, gezinssituatie, leefstijl en hobby’s, aard en verloop van de behandelingen.

2 | Facturatie

Door registers en verzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een factuur moet voldoen, hiervoor verwerken wij jouw volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats. Financiele afwikkeling loopt via www.moneybird.nl

3 | Correspondentie met derden

In een behandelproces kan er communicatie met de huisarts en verwijzers over de behandeling plaatsvinden. Dit gebeurt telefonisch, in een verslag of email met daarin onze bevindingen, de behandeling, de voortgang van de behandeling en het resultaat. Voor een correcte correspondentie verwerken wij je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, correspondentiegegevens van de huisarts en/of verwijzers.

Soms komt er van cliënten de vraag om een behandelverslag naar andere behandelaren of naar een letselschadeverzekering te sturen. Wij verstrekken alleen gegevens en informatie op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van jou als onze cliënt.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, anders dan onze wettelijke verplichting.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt via email of via het contactformulier op de website, worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen, zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatie, websitegebruik en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website wordt bezocht. Binnen de website zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Wanneer je een afspraak  inplant worden persoonlijke gegevens zoals NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum die u invult bij het inplannen van een afspraak verwerkt via Supersaas.nl. Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt het emailadres gedeeld met het hostingsbedrijf Intention.nl en Kajabi.com

 

Verwerkers

Als uw behandelende therapeut heb ik, Maaike Remmerswaal, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit werkt met inloggegevens en wachtwoorden. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Opslagperiode

De bewaartermijn van jouw (bijzondere) persoonlijke gegevens is 20 jaar, conform de Nederlandse wetgeving.

Beveiliging

Alle systemen die wij gebruiken voor opslag van jouw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast word je bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

 

 

Persoonlijke gegevens zoals NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum die wordt ingevuld bij het inplannen van een afspraak  (www.supersaas.nl) worden gebruikt voor de financiele afwikkeling via Moneybird.nl. Emailadres wordt gedeeld met het hostingsbedrijf Intention.nl.

Als uw behandelende therapeut heb ik, Maaike Remmerswaal, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit werkt met inloggegevens en wachtwoorden. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens worden in het cliëntendossier 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Cookie verklaring

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media deel-knoppen

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen statistische cookies geplaatst wilt hebben;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl